Historia


Sjömacken etablerades på Rösholmen redan i början av 70-talet och flyttades 1979 till den platsen där den ligger i dag. Holmen som macken ligger på heter Kristens holme och är förbunden med Rösholmen med en liten träbro.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?